e-Learning in electrical engineering

Pesquisar | Princípios de Navegação
Conversão Electromagnética Campo Girante Máquina Síncrona Máquina Assíncrona Teste os seus conhecimentos
english version version française versiunea română

Comanda directă a cuplului

 

În această secţiune, se precizează, în primul rând, principiul comenzii motorului asincron prin controlul direct al cuplului. Acest tip de comandă este mai cunoscut sub denumirea în limba engleză, Direct Torque Control (DTC).

Se propune apoi un laborator virtual care pune în evidenţă tipul de regulatoare necesare (bipoziţionale sau tripoziţionale) şi influenţa performanţelor sistemului de control (timp de calcul), asupra comportării acţionării.

Acest curs demonstrează cum poate fi comandat cuplul dezvoltat de un motor asincron alimentat de la invertor de tensiune, direct prin controlul poziţei spaţiale a fazorului fluxului statoric. Acesta, la rândul său, este controlat, atât ca poziţie, cât şi ca amplitudine, prin alegerea potrivită a topologiei invertorului (contactele ON/OFF).

Se propune în continuare un laboratoar virtual

Reglarea vitezei prin controlul direct al cuplului (DTC)

În cadrul acestui laborator virtual, se va vedea tipul de regulatoare utilizate şi se va evidenţia influenţa performanţelor de calcul ale sistemului de comandă, asupra comportării acţionării.

Responsável : Damien Grenier, Sergiu Ivanov | Realização : Sophie Labrique | Versão Portuguesa : Maria José Resende | © e-lee.net